SINT PAULUS

 
AANMELDEN


Bent u nog geen lid, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat:
tel. 045-4049121 of per e-mail kboschimmert@gmail.com

Uiteraard kunt u zich ook opgeven bij ieder bestuurslid.

De contributie 2019 bedraagt € 25,00 per kalenderjaar te voldoen uitsluitend via machtiging tot automatische incasso of bankoverschrijving op
IBAN: NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert.
Bij aanmelding als lid in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie na rato betaald ingaande het kwartaal van aanmelding.

 
kbo vaandel