SINT PAULUS

 

MELDING OMTRENT HET CORONA-VIRUS

Beste leden,

in overeenstemming met het advies van KBO-Limburg, hebben wij als DB besloten dat wij tot 1 september 2020 alle activiteiten stop zetten c.q. laten vervallen. Onder voorwaarden start Walking Football wel weer op, zie de nieuwsbrief.

Vertrouwend op uw begrip rest ons u allen veel sterkte, maar vooral gezondheid te wensen in de komende tijd.

Met vriendelijke groet,
het Dagelijks BestuurWELKOM...


Sinds 2018 ben ik voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Schimmert. Op deze site vindt u alle informatie over de KBO, zowel landelijk, KBO-PCOB, als provinciaal, KBO Limburg en over onze eigen KBO Schimmert, genaamd St. Paulus.
KBO Schimmert streeft ernaar door belangenbehartiging en het organiseren van diverse activiteiten het welzijn van onze senioren te behartigen.
Sinds enkele jaren streeft men ernaar om senioren zo lang mogelijk thuis te laten functioneren, al dan niet met ondersteuning (mantelzorg, thuiszorg).


KBO Schimmert heeft meer dan 250 leden. Naast belangenbehartiging, organiseren wij voor onze leden vele activiteiten om hen zoveel mogelijk bij de maatschappij en de samenleving te betrekken, zodat onze ouderen van de kern Schimmert zich gesteund weten door onze vereniging en niet vereenzamen.
Voor verdere informatie over onze activiteiten, klik op de knop Activiteiten en misschien tot ziens bij een van onze activiteiten.

Frans Soons
Voorzitter

 


kbo vaandel