SINT PAULUS

 
St. PAULUS

De afdeling Schimmert is opgericht in 1964 onder de naam KBO St. Paulus Schimmert en heeft zich ontwikkeld tot een organisatie met veel activiteiten op het gebied van inspanning en ontspanning. Tevens geeft zij op diverse gebieden adviezen en ondersteuning.

ORGANISATIE
Het algemeen en het dagelijks bestuur vergaderen 10 tot 11 maal per jaar. Een maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Voorzitter
Frans Soons

Secretaris/Penningmeester/Ledenadministratie
Chrit Leenders
06-81881773
kboschimmert@gmail.com

Overige bestuursleden
Rob Vankan
Annelie Voncken-Blezer
Lilly Gidding
Gerda Limpens
Jan Moonen
Bernadette Hoen-Brands
Jan de Veen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur ziet zich graag gesteund door vrijwilligers. Heeft u tijd en zin neem dan contact op met onze voorzitter of via het secretariaat

 

kbo banner logo