SINT PAULUS

 
St. PAULUS

De afdeling Schimmert is opgericht in 1964 onder de naam KBO St. Paulus Schimmert en heeft zich ontwikkeld tot een organisatie met veel activiteiten op het gebied van inspanning en ontspanning. Tevens geeft zij op diverse gebieden adviezen en ondersteuning.

ORGANISATIE
Het algemeen en het dagelijks bestuur vergaderen 10 tot 11 maal per jaar. Een maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Voorzitter Frans Soons 045-4041796 famsoons@hetnet.nl
Bekerbaan 41
6333 EJ Schimmert

Secretaris/Penningmeester/Ledenadministratie Chrit Leenders 045-4049121 kboschimmert@gmail.com
Op de Bies 10
6333 BX Schimmert

Bestuurslid Rob Vankan Vanka122@hotmail.com
Klein Haasdal 52
6333 AL Schimmert

Bestuurslid Annelie Voncken-Blezer 045-4042439.
annelie.voncken-blezer@home.nl
Hoofdstraat 88
6333 BL Schimmert

Bestuurslid Lilly Gidding 045-4041786 l.gidding44@gmail.com
Mareweg 2
6333 BS Schimmert

Bestuurslid Hein Kubben 045-4041786 heinkubben@gmail.com
Mareweg 2
6333 BS Schimmert

Bestuurslid Gerda Limpens 045-4041700 gerda.limpens@home.nl
Op de Bies 13a
6333 BV Schimmert

Bestuurslid Jan Moonen 045-4042125 kittymoonen@home.nl
Rooseveltstraatstraat 46
6333 EE Schimmert

Bestuurslid Bernadette Hoen-Brands 045-4042013 bernadettebrands@yahoo.com
Hoofdstraat 83
6333 BG Schimmert

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en een aangewezen bestuurslid.

Het bestuur zou zich graag gesteund zien door vrijwilligers. Hebt u tijd en zin neem dan contact op met onze voorzitter: Dhr. Frans Soons.
045-4041796

Terug naar top - Bijgewerkt 01 april 2019

 
kbo vaandel