SINT PAULUS

 
LEDENSERVICE


PUBLICATIES.
KBO Schimmert heeft sinds 2018 een Nieuwsbrief.

Deze verschijnt als bijlage bij het KBO Magazine.
Zie NIEUWSBRIEF.

Ons Magazine KBO Limburg.
Dit verschijnt tien keer per jaar. Dit blad met vele interessante artikelen en wetenswaardigheden ontvangt ieder lid gratis.

HULP BELASTINGAANGIFTE
De belastinginvulhulp van KBO Limburg kan u van advies dienen voor eenvoudige niet-zakelijke belastingzaken, bijvoorbeeld invullen van de belastingjaaropgave. Hij kan ook helpen bij het indienen van de aanvragen voor huur- en/of zorgtoeslag.
Neem hiervoor contact op met Frits Janssen 045-4041446 of 06-25027491.
e-mail:fritsmariet@gmail.com

OUDERENADVISEUR / MEEDENKER
KBO Schimmert heeft twee Meedenkers (voorheen bekend als Vrijwillige Ouderen Adviseurs):
  • de heer Frits Janssen, tel 045-4041446 of 06-25027491;
  • de heer Chrit Leenders, tel 045-4049121 of 06-81881773.
Zij kunnen u adviseren over o.a. woningaanpassing, financiële vragen/problemen, de AWBZ en de bijstand. Ook kunnen zij bekijken of u recht heeft op huurtoeslag of zorgtoeslag.

ZORGVERZEKERING
KBO Limburg heeft een collectieve zorgverzekeringpolis afgesloten bij de zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. Ieder lid kan zich voor de zorg verzekeren bij deze zorgverzekeraar tegen een gereduceerde premie. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de diverse aanvullende verzekeringen.
Zie ook www.kbolimburg.nl/ledenservice; zoek: collectieve zorgverzekering.
Voor inlichtingen kunt u bellen met 071-7510052. Dit nummer is van Zilveren Kruis speciaal voor leden van KBO.

RIJBEWIJSKEURING
KBO leden kunnen gebruik maken van een speciaal tarief voor de verplichte rijbewijskeuring voor 75-plussers. Bel voor een keuringsarts bij u in de buurt op van maandag tot en met donderdag 0475-381740.
Zie ook www.kbolimburg.nl/ledenservice; zoek: rijbewijskeuring.

COMPUTERCURSUS
KBO Schimmert bood de mogelijkheid een computercursus te volgen in Schimmert. Er was een cursus voor starters en een vervolgcursus.
Wanneer er voldoende leden zijn die een cursus wensen te volgen zullen we initiatieven ondernemen. Dit geldt o.a. voor de startercursus.
Tabletcursus info: Frits Janssen, tel. 06-25027491.
e-mail:fritsmariet@gmail.com

Terug naar boven

 

kbo banner logo
           
-