SINT PAULUS

 
MEDEDELINGEN


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. privacy protocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO. De KBO heeft ook een Aandacht Functionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.
Het privacy protocol en alle andere informatie die beschikbaar is over AVG kunt u terugvinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg.
Deze informatie kunt u ook opvragen bij de secretaris van de KBO Afdeling St.Paulus Schimmert.